CHARAKTERISTIKA TŘÍDY BROUČCI


Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Drahomíra Dvořáčková
Michaela Sloupenská

Asistent pedagoga: 
Leona Lluch Pavlíková 

Třídu Broučků navštěvuje v letošním školním roce 28 dětí.
13 děvčat a 15 chlapců. Třída dětí je věkově heterogenní, jsou zde děti od 2 do 6 let.
V letošním školním roce máme ve třídě Broučci 12 předškoláků.

 

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „Krok za krokem“, který dále konkretizujeme v našem třídním vzdělávacím programu.

Náš třídní vzdělávací program jsme letos nazvali:

KAŽDÝ BROUČEK DOBŘE ZNÁ, JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT MÁ.

Předlohou nám bude kniha „Draka je lepší pozdravit aneb

O ETIKETĚ.“ Pomocí pohádek se děti dozvědí, proč je lepší draky pozdravit, než na ně jít s mečem, co se stane, když se nestaráme o zvířata, jak se správně stoluje, proč je dobré po sobě uklízet nebo se umět rozdělit, a spoustu dalších věcí. Povedeme děti k tomu, aby si tato pravidla etikety zapsaly nejen do své hlavičky, ale i do srdíčka tak, aby měly úctu a pochopení k lidem kolem sebe, ke všem starším, slabším a jiným, než jsou oni. Uvidí pak, že říkat pravdu je síla, ne slabost, že přiznat chybu či vinu je odvaha a umět se omluvit je vzácný dar, stejný, jako umět odpustit těm, kdo nám ublížili.

A co hlavně, naučíme se, že etiketa je pro každého z nás, že takto ohleduplně bychom se měli chovat vždy a všude: doma, ve školce, v divadle, na zahradě, na hřišti. Protože jen tak nám bude spolu dobře.

Do našeho integrovaného bloku každý měsíc zařadíme pohádku a povídání o zdravení a děkování, o péči o zvířata, uklízení, správném stolování, ohleduplnosti, pomáhání i umění podělit se.

Společně se budeme snažit vytvořit ze všech dětí kolektiv, který se vzájemně respektuje, starší děti pomáhají mladším, silnější slabším. Naše vzdělávací centra se budeme snažit obohatit o nové hračky, předměty a podněty i s pomocí a za spolupráce s rodiči.

Jelikož máme v letošním školním roce v Broučcích hodně předškoláků, budeme se jim věnovat především v oblasti slovní zásoby, motoriky, grafomotoriky, v oblasti logického myšlení a hlavně samostatnosti dětí při všech činnostech.

Naším cílem je vytvořit z každého dítěte osobnost, která je zdravě sebevědomá, vstřícná, komunikativní, toužící po nových vědomostech, dovednostech a zážitcích.