1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Adresa školy Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, p.o.

Dobrá 710, 739 51

75 02 75 26
Bankovní spojení 2300994042/2010
Telefon 558 641 006, 777 427 811,734 233 861
E-mail msdobra@seznam.cz

sj.msdobra@seznam.cz

Adresa internetové stránky www.msdobra.cz
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1.4. 2006
Název zřizovatele Obec Dobrá
Součásti školy Školní jídelna
IZO ředitelství 600 132 340
Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Bc. Jana Maďová

Hospodářka: Daniela Adámková

Vedoucí školní jídelny: Jana Chromcová