(přihlášky jsou ke stažení dole pod článkem)

HBITÝ JAZÝČEK

Děti si pomocí sluchových her a dechových cvičení procvičí sluchové vnímání a správné dýchání. Rozcvičí si jazýček, dolní čelist i rty, pravidelně budeme provádět gymnastiku mluvidel. Děti se postupně naučí napodobovat pohyby mluvidel potřebné ke správné artikulaci jednotlivých hlásek. Zároveň si s dětmi procvičíme grafická cvičení s doprovodnými říkadly, písničkami a rozpočítadly. paní učitelka Mgr. Drahomíra Dvořáčková (tř. Broučci) sudé pondělí 15.00 – 15.45.

SBOREČEK

Paní učitelka Bc. Marie Adamusová (tř. Sluníčka) a paní učitelka Mgr. Ludmila Sikorová každou středu dopoledne

„Paprsek úsměvu, lásky, radostí i dětských starostí“.

Dětský pěvecký sbor Paprsek vznikl v roce 2013, kdy také prezentuje Mateřskou školu Dobrá na různých akcích a vystoupeních. Na každém vystoupení můžete spolu s dětmi a paní učitelkami vidět malého roztomilého maskota „Paprska“.

Jak probíhá zkouška pěveckého sboru?

  • Dechová cvičení – děti rozšiřují svůj hlasový rozsah pomocí cvičení k rozezpívání, ale také si osvojují správné dýchání při zpěvu (nádech do bříška, prodlužování výdechové fáze, dodržování nádechu po frázích – dětem přiměřených) a artikulaci.
  • Učí se vnímat – hudbu, klavírní doprovod, dirigentská gesta a správně na něj reagovat, rozvíjí se jejich estetické cítění a společenské a kulturní dovednosti – při vystoupení na veřejnosti. Děti získávají povědomí o notách, znaménkách – vše je na světě stejné.
  • Zpěv – skupinový, sólový, zařazujeme nejen písně lidové, ale také písně složitější – intonačně i rytmicky.
  • Hra na nástroje – děti zkouší hrát na orffovy a jiné dřevěné nástroje, také se jimi doprovázejí.
  • Sladění pohybů se zpěvem – některé písně děti také doprovází pohybem, tancem (samostatným, ve dvojici i s celou skupinou).

JÓGA

Jóga pro děti od 5 let, klidné, relaxační cvičení, motivované krátkými říkadly, ve kterém si děti procvičí všechny svalové partie, naučí se správně dýchat.

Pro: Počet: PRO PŘEDŠKOLÁKY 10 dětí

Vede: paní učitelka Lenka Tvrdá (tř. Včelky)

Termín: každé liché pondělí 15.00 – 15.45

Cena: říjen – leden 8 lekcí x 50,-Kč = 400,-Kč

KERAMIKA

Z kuličky si pejska uděláme, na pití i hrnek máme!

Patláme se s chutí v hlíně, že jsme šikovní, to už všichni víme! Těším se na všechny šikovné ručičky, které oživí hlínu a udělají z ní tradiční výrobky, které vytvářely již naše babičky. V průběhu pololetí si řekneme něco o zvycích a tradicích a vymodelujeme si k nim nádherné předměty, které mohou posloužit i jako malý dáreček.

Oblečení: Vhodné je velké staré tričko s rukávem po předloktí, nebo zástěru.

Pro: Počet: PRO PŘEDŠKOLÁKY 10 dětí

Vede: paní učitelka Bc. Michaela Harvišová (tř. Včelky)

Termín: každou sudou středu 15.00 – 15.45

Cena: říjen – leden 8 lekcí x 50,-Kč = 400,-Kč

JUDO

Kroužek bude probíhat v tělocvičně ZŠ. MŠ zajistí převedení dětí do tělocvičny. Rodiče si děti po ukončení kroužku vyzvednou v tělocvičně.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU A ODEVZDEJTE VE VAŠÍ TŘÍDĚ

Vede: trenérka paní Pavla Pröllová

Termín: úterý 14.15 – 15.00 hod

Cena: září – leden

Kroužky

DOC

JÓGA – ZÁPIS

přihláška
Velikost : 36.86 kb
Náhled(y) : 54
Datum vložení : říj 12 2017
DOC

JUDO – ZÁPIS

přihláška
Velikost : 41.47 kb
Náhled(y) : 51
Datum vložení : říj 12 2017
DOC

KERAMIKA – ZÁPIS

přihláška
Velikost : 39.42 kb
Náhled(y) : 53
Datum vložení : říj 12 2017