CHARAKTERISTIKA TŘÍDY MOTÝLCI

Pedagogičtí pracovníci:
Ivana Vojkůvková (vedoucí učitelka)
Martina Šigutová

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2018/2019

MOTÝLCI
Při tvorbě třídního vzdělávacího plánu pro šk. rok 2018/2019 vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a ze Školního vzdělávacího programu, který nese název „Krok za krokem“

Pedagogičtí pracovníci :
Ivana Vojkůvková
Bc. Martina Šigutová

V tomto školním roce je ve třídě Motýlci zapsáno 24 dětí, z toho 16 děvčátek a 8 chlapců. Třída je smíšená, 2 – 6 leté děti :
5 – 6 leté – 8 dětí
4 – 5 leté – 8 dětí
3 – 4 leté – 7 dětí
2 – 3 leté – 1 dítě

Třídní vzdělávací plán na šk. rok 2018/2019 má název :
„ROK JE DLOUHÝ PROVÁZEK, PLNÝ HER A OTÁZEK“

Na děti čeká nová kamarádka  – plyšová beruška Eliška, která bude společně s dětmi objevovat svět.

Naše MOTTO : „Beruško Eliško roztáhni krovky, poletíme, uvidíme, uslyšíme, dozvíme se, naučíme se“

Každý pátek si dětí vylosují, ke komu půjde beruška Eliška na víkend domů. Poté si každé pondělí  budeme společně povídat, co na návštěvě beruška společně s kamarádem prožila :

 • podporovat v dětech nebát se komunikovat ve větším kolektivu ostatních dětí, dospělých.
 • dokázat vyjádřit svoji myšlenku, názor
 • nestydět se
 • dokázat vyslechnout druhého, neskákat si do řeči
 • společně s druhým prožívat radost

  I v letošním školním roce si děti vyrobí „deníky“ tzv. portfolio, do kterých jim postupně budeme zakládat jejich výkresy, grafické prvky , pracovní listy, a zdokumentují si tak, svou celoroční cestu za poznáním.
  Naší snahou je vést děti nenásilným a laskavým způsobem od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější, v podnětném a příjemném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce.

  Hlavní cíle :

 • vytvořit prostředí bezpečí a porozumění, zařazovat hry a činnosti na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, spolupráce, sebepoznání, lepší komunikace, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování potřeb, hranic a názorů druhého
 • respektovat individuální potřeby dětí, podporovat přirozený a zdravý rozvoj osobnosti
 • rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí
 • učit je uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání
 • podporovat a upevňovat u dětí tělesný rozvoj, zdraví, osobní spokojenost a zkvalitňovat jeho fyzickou a duševní pohodu a rovnováhu
 • probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat
 • motivovat děti ke spolupráci a vzájemné pomoci
 • posilovat vazby dítěte na rodinu, na místo , kde žije
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitostí se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou zemi
 • každodenně se věnovat dětem předškolního věku – rozvíjet slovní zásobu, motoriku, grafomotoriku, rozvíjet logické myšlení, plnění úkolů v pracovních sešitech, nácviku a správného úchopu psacích potřeb
 • průběžně pracovat s úkoly preventivního programu a Zdravé abecedy

  Snažíme se vytvořit z každého dítěte osobnost, která je sebevědomá, vstřícná, komunikativní a připravená na další vzdělávání v ZŠ.